Training Courses


February, 2021
CSPO Course (Virtual - EST 2/1/2021) Feb 1,2,3 Register
Virtual - EST 8:30am-1:00pm $995.00
CSPO Course (Virtual - EST 2/1/2021)
Virtual - EST Register
Feb 1,2,3; 8:30am-1:00pm $995.00
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 2/10/2021) Feb 10,11 Register
Time Zone - Central (US) 8:30am-4:30pm $995.00
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 2/10/2021)
Time Zone - Central (US) Register
Feb 10,11; 8:30am-4:30pm $995.00
CSPO Course (Time Zone - Eastern (US) 2/22/2021) Feb 22,23 Register
Time Zone - Eastern (US) 8:30am-4:30pm $995.00
CSPO Course (Time Zone - Eastern (US) 2/22/2021)
Time Zone - Eastern (US) Register
Feb 22,23; 8:30am-4:30pm $995.00
March, 2021
CSPO Course (Virtual - EST 3/10/2021) Mar 10,11,12 Register
Virtual - EST 8:30am-1:00pm $995.00
CSPO Course (Virtual - EST 3/10/2021)
Virtual - EST Register
Mar 10,11,12; 8:30am-1:00pm $995.00
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 3/24/2021) Mar 24,25 Register
Time Zone - Central (US) 8:30am-4:30pm $995.00
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 3/24/2021)
Time Zone - Central (US) Register
Mar 24,25; 8:30am-4:30pm $995.00
CSPO Course (Virtual - EST 3/29/2021) Mar 29,30,31 Register
Virtual - EST 8:30am-1:00pm $995.00
CSPO Course (Virtual - EST 3/29/2021)
Virtual - EST Register
Mar 29,30,31; 8:30am-1:00pm $995.00
April, 2021
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 4/21/2021) Apr 21.22 Register
Time Zone - Central (US) 8:30am-4:30pm $995.00
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 4/21/2021)
Time Zone - Central (US) Register
Apr 21.22; 8:30am-4:30pm $995.00
May, 2021
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 5/5/2021) May 5,6 Register
Time Zone - Central (US) 8:30am-4:30pm $995.00
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 5/5/2021)
Time Zone - Central (US) Register
May 5,6; 8:30am-4:30pm $995.00
June, 2021
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 6/9/2021) June 9,10 Register
Time Zone - Central (US) 8:30am-4:30pm $995.00
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 6/9/2021)
Time Zone - Central (US) Register
June 9,10; 8:30am-4:30pm $995.00
July, 2021
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 7/14/2021) July 14,15 Register
Time Zone - Central (US) 8:30am-4:30pm $995.00
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 7/14/2021)
Time Zone - Central (US) Register
July 14,15; 8:30am-4:30pm $995.00
August, 2021
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 8/25/2021) Aug 25,26 Register
Time Zone - Central (US) 8:30am-4:30pm $995.00
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 8/25/2021)
Time Zone - Central (US) Register
Aug 25,26; 8:30am-4:30pm $995.00
September, 2021
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 9/22/2021) Sept 22,23 Register
Time Zone - Central (US) 8:30am-4:30pm $995.00
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 9/22/2021)
Time Zone - Central (US) Register
Sept 22,23; 8:30am-4:30pm $995.00
October, 2021
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 10/13/2021) Oct 13,14 Register
Time Zone - Central (US) 8:30am-4:30pm $995.00
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 10/13/2021)
Time Zone - Central (US) Register
Oct 13,14; 8:30am-4:30pm $995.00
November, 2021
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 11/17/2021) Nov 17,18 Register
Time Zone - Central (US) 8:30am-4:30pm $995.00
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 11/17/2021)
Time Zone - Central (US) Register
Nov 17,18; 8:30am-4:30pm $995.00
December, 2021
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 12/15/2021) Dec 15,16 Register
Time Zone - Central (US) 8:30am-4:30pm $995.00
CSPO Course (Time Zone - Central (US) 12/15/2021)
Time Zone - Central (US) Register
Dec 15,16; 8:30am-4:30pm $995.00